M/Y Mariana -
 
Historik
 
Mariana är ritad av C.G Pettersson och byggd i hondurasmahogny på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn 1924 på beställning av Tullverket.
Hon är konstruerad som tullkryssare för gång i öppen sjö och blev från början känd för framgångsrika jakter runt ostkusten efter sprismugglaren Niska och hans kumpaner.
Under många år tjänstgjorde hon vid tullstationen vid Arkösund.
 
Mariana övergick 1940 i privat ägo.
Under 1940-talet byggdes Mariana om till lustfartyg och har vid flera tillfällen kryssat till England, Tyskland och våra nordiska grannländer.
 
1974 startade familjen Engqvist charterfärder i Stockholms skärgård.
2009 övertogs ägarskapet av Johan Sjölander och AnnaMaria Skottling som fortsätter med den mycket omtyckta charterverksamheten.
 
Mariana är registrerad i Motor Yacht Society sedan 1971. Motor Yacht Society är en ideell förening vars uppgift är att vårda och bevara samt främja intresset för gamla maskindrivna nöjesbåtar.
 
Våren 2013 beslutade Statens Maritima Museer att "K-märka" Mariana  eftersom hon anses som kulturhistoriskt värdefull.
 
 
Fakta
 
Konstruktör: C.G Pettersson                                          
Byggnadsår: 1924
Varv/byggare: Bröderna Larsson
Byggnadsort: Kristinehamn
L.ö.a. m: 13,8
Bredd m: 3,4
Djup m: 1,5
Material: Mahogny
Deplacement: 12 ton
Motor/styrka: Ford Marindiesel/140hk
Fart knop: 9
Klassad för 12 passagerare
Medlem i Motor Yacht Society                                   
Hemmahamn: Årstaviken, Södermalm